Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla devekspertiz.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden DevEkspertiz sistemine üye olunabilir. Her DevEkspertiz kullanıcısı, DevEkspertiz ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmetler

DevEkspertiz kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan oto ekspertiz programı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, DevEkspertiz sistemi üzerinde oluşturulan tüm ekspertiz raporu ve randevu gibi bilgilerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler. Oluşturulan ekspertiz rapoları ile DevEkspertiz değil ekspertiz işlemini gerçekleştiren firma sorumludur.

Kişisel Veri

Kullanıcı DevEkspertiz’e üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu DevEkspertiz ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verileri (“Kişisel Veri/ler”) 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır. İşletme bilgileri ve oluşturulan oto ekspertiz raporları 3. Şahıslar ile paylaşılabileceğini kabul etmiş sayılır.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

DevEkspertiz sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, raporları vb. DevEkspertiz Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta DevEkspertiz sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.